Impresszum

A HONLAP MŰKÖDETŐJE ÉS TULAJDONOSA:

Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Rudolfsplatz 4
Telefon: +43 (0)1 533 86 62
Telefax: +43 (0)1 533 86 62-32
Website: www.nhk-rechtsanwaelte.at

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI TÖRVÉNY § 5 / 1. BEK. ALAPJÁN

Bírósági illetékesség: Bécsi Kereskedelmi Bíróság (Handelsgericht Wien)
Cégjegyzékszám: 351025p
Közösségi Adószám: ATU 65896104
Adatvédelmi Jegyzékszám: 4003122

ELLENKEZŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN SZERZŐI JOGOK FENNTARTVA ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRVA

Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH
Minden jog fenntartva

fotók: Rita Newman

design & programozás:
Bureau Cooper
Minden jog fenntartva

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

Minden a jelen honlapon található jel, logó, szolgáltatásjelzés, tartalom, rajz esetleges hang- és videó-felvételek kifejezett szerzői jogvédelem alatt állnak. Mindennemű szerzői jog a jogtulajdonos számára kizárólagosan fenntartva. Mindennemű változtatáshoz a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges, ide értve a felhasználást, letöltést, másolást és terjesztést is.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Bár igyekeztünk minden a jelen honlapon feltűntetett szöveget gondosan összeállítani, a honlapunkon feltűntetett információk mégis tájékoztató jellegűek. Ennek figyelembe vételével nem zárható ki, hogy a jelen honlapon feltűntetett adatok illetve közlések nem, illetve hibásan jeleníthetőek meg. A feltűntetett tájékoztatások helyességéért, aktualitásáért, teljességéért és folyamatos rendelkezésre állásáért nem vállalunk felelősséget. Különösképp a letöltött tájékoztatásokból és adatokból nem vezethető le semmiféle jogigény.

Más internettartalomra való hivatkozásokat és linkeket szintén gondosan igyekeztünk összeválogatni. Tartalmuk, helyességük, aktualitásuk, teljességük és elérhetőségük azonban a szolgáltató által nem befolyásolható. Ebből adódóan minden szavatossági igény és felelősség szigorúan kizárt.

Nem vállalunk szavatosságot és felelősséget letölthető formanyomtatványokért, különösen azok aktualitásáért és egy bizonyos célra való felhasználhatóságukért és vírusmentességükért.

Esetleges a www-dokumentumok használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért a szolgáltató illetve a jogtulajdonos nem felel. Amennyiben egy dokumentumban hiperhivatkozás (hyperlink) található és ez valamely kereskedelmi honlapra mutat, ez nem tekinthető irodánk ajánlásának. A megjelölt hivatkozás csupán egy a teljesség igénye nélkül feltűntetett lehetőségre utal. Ebből adódóan minden fel nem tüntetett honlapra való utalás jogigénye kizárt. A hiperhivatkozáson keresztül elérhető tájékoztatással kapcsolatosan minden felelősség és szavatosság kizárt.

ADATVÉDELEM

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden a honlapunkat felhasználó személy magánszféráját védjük és tiszteletben tartjuk és minden olyan személyes adatot, amelyet ügyfeleink, partnereink és az érdeklődők irodánkra bíztak, bizalmasan kezelünk. Irodánk honlapja mindennemű személyes adat megadása nélkül látogatható.

Amennyiben személyes adatait valamely a honlapunkon történő regisztrálási folyamat során mégis irodánkra bízná, adatai kizárólag belső felhasználásra kerülnek.

Harmadik személy részére személyes adatot hozzájárulás nélkül nem adunk ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Minden nemű tájékoztatásra és szolgáltatásra kizárólag osztrák anyagi jog érvényesül, nemzetközi kollúziós magánjogi rendelkezések kivételével. Amennyiben a honlapunkon feltűntetett szövegek részben vagy egészében nem vagy csak részlegesen felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, minden nem érintett szövegtartalom ettől függetlenül érvényes és hatályos.
Abban az esetben, amennyiben egy vagy több rendelkezés érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, e szakaszok érvénytelensége vagy hatálytalansága nincs befolyással a többi szakasz érvényességére.
Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyére automatikusan olyan szakasz lép, amely értelmében és a céljában az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéssel egyezik. Joghézag esetén olyan rendelkezés alkalmazandó, amely a honlap értelmét és célját illetően megállapításra került volna, amennyiben a jogtulajdonosnak tudomása lett volna a joghézagról.

This site uses cookies. If you use this website without changing the cookie settings of your browser or opting out here, you agree to the use of cookies. More information about our privacy policy.OK